Logo ATOS

Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowo - Produkcyjne ATOS

Eksport, Import - Gromada 165, 23-400 Biłgoraj

Poniedziałek, 29 listopada 2021 r.

Budownictwo ogólne i mieszkaniowe

Prace wykonywane w tej dziedzinie obejmują cały szereg robót, począwszy od prac fundamentowych skończywszy na pokryciach dachowych. Zakres proponowanych usług nie kończy się na wykonaniubudynku tylko do stanu surowego, lecz obejmuje także prace wykończeniowe: wykonanie tynków wewnętrznych, prace hydrauliczne, kanalizacyjne i CO, wykonanie przyłączy elektrycznych i gazowych, podłóg z paneli,parkietu, sufitów podwieszanych, itp.

Prace wykończeniowe zewnętrzne obejmują, wykonanie docieplenia i tynków szlachetnych, odwodnienie budynku i działki budowlanej oraz wykonanie chodników i podjazdów.

Wykonanie robót budowlanych polegających na adaptacji budynku mieszkalnego w stanie surowym usytuowanego w siedzibie zamawiającego Radecznica, ul. Klasztorna 2, na potrzeby zakładu opiekuńczo-leczniczego.
Zamawiający: Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Radecznicy, 22-463 Radecznica, ul. Klasztorna 2.
Modernizacja i adaptacja budynku hotelowego przy ul. Promiennej 3 w Zamościu na cele mieszkaniowe.
Centrum rekreacyjno - kulturalne wsi Dyle

Dane rejestrowe Firmy:
P.U.H.P. "ATOS" Eksport-Import Tadeusz Skakuj
Gromada 165
23-400 Biłgoraj

Biuro - adres do korespondencji
Gromada 165
23-400 Biłgoraj
tel./fax 84 688 06 60
tel. 84 688 05 09
tel. 84 641 81 81
biuro@atos-skakuj.com.pl
handel@atos-skakuj.com.pl

Stacja Paliw "PKN ORLEN" nr 7490

Sprzedawca:
P.U.H.P. "ATOS" EKSPORT-IMPORT TADEUSZ SKAKUJ Stacja Paliw 7490
tel.: +48 883 556 408


Bar ATOS
Gromada 165
23-400 Biłgoraj
tel. 84 688 46 46

Informacja dotycząca: ATOS Sp. z o.o.

Informacja dotycząca: P.U.H.P. "ATOS" Eksport-Import Tadeusz Skakuj

© 2021 Net Partners