Budownictwo wodno-melioracyjne

W zakres tego działu wchodzą prace bardziej dotyczące rolnictwa i leśnictwa niż podmiotów gospodarczych. Usługi te jednak są niezbędne na terenach o wysokim poziomie wód gruntowych i obejmują:

 • budowę rowów, przepustów, jazów, studni kanalizacyjnych i ściekowych
 • udrożnianie rowów, przepustów, sączków, studni ściekowych i kanalizacyjnych
 • budowę wodociągów, kanalizacji ściekowych i deszczowych.

Prace wykończeniowe zewnętrzne obejmują, wykonanie docieplenia i tynków szlachetnych, odwodnienie budynku i działki budowlanej oraz wykonanie chodników i podjazdów.

 • usługi sprzętowe (wykonywanie wszelkiego rodzaju prac ziemnych)
 • usługi transportowe (tabor samochodowy)
 • usługi spawalnicze (gazowe i elektryczne)
 • usługi elektryczne (montaż osprzętu elektrycznego, domofony oraz inne w zależności od potrzeb klienta).

Firma dysponuje własnym sprzętem do robót ziemnych.

 • Budownictwo wodno-melioracyjne
 • Budownictwo wodno-melioracyjne
 • Budownictwo wodno-melioracyjne
 • Budownictwo wodno-melioracyjne
 • Budownictwo wodno-melioracyjne
 • Budownictwo wodno-melioracyjne

Doświadczenia zebrane przez lata oraz potencjał ekonomiczny pozwoliły na realizację wielu zadań korzystnych zarówno dla inwestorów, jak i wykonawcy.