Logo ATOS

Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowo - Produkcyjne ATOS

Eksport, Import - Gromada 165, 23-400 Biłgoraj

Poniedziałek, 29 listopada 2021 r.

Budownictwo wodno - melioracyjne

W zakres tego działu wchodzą prace bardziej dotyczące rolnictwa i leśnictwa niż podmiotów gospodarczych. Usługi te jednak są niezbędne na terenach o wysokim poziomie wód gruntowych i obejmują:

  • budowę rowów, przepustów, jazów, studni kanalizacyjnych i ściekowych
  • udrożnianie rowów, przepustów, sączków, studni ściekowych i kanalizacyjnych
  • budowę wodociągów, kanalizacji ściekowych i deszczowych.

Prace wykończeniowe zewnętrzne obejmują, wykonanie docieplenia i tynków szlachetnych, odwodnienie budynku i działki budowlanej oraz wykonanie chodników i podjazdów.

  • usługi sprzętowe (wykonywanie wszelkiego rodzaju prac ziemnych)
  • usługi transportowe (tabor samochodowy)
  • usługi spawalnicze (gazowe i elektryczne)
  • usługi elektryczne (montaż osprzętu elektrycznego, domofony oraz inne w zależności od potrzeb klienta).

Firma dysponuje własnym sprzętem do robót ziemnych.

Dane rejestrowe Firmy:
P.U.H.P. "ATOS" Eksport-Import Tadeusz Skakuj
Gromada 165
23-400 Biłgoraj

Biuro - adres do korespondencji
Gromada 165
23-400 Biłgoraj
tel./fax 84 688 06 60
tel. 84 688 05 09
tel. 84 641 81 81
biuro@atos-skakuj.com.pl
handel@atos-skakuj.com.pl

Stacja Paliw "PKN ORLEN" nr 7490

Sprzedawca:
P.U.H.P. "ATOS" EKSPORT-IMPORT TADEUSZ SKAKUJ Stacja Paliw 7490
tel.: +48 883 556 408


Bar ATOS
Gromada 165
23-400 Biłgoraj
tel. 84 688 46 46

Informacja dotycząca: ATOS Sp. z o.o.

Informacja dotycząca: P.U.H.P. "ATOS" Eksport-Import Tadeusz Skakuj

© 2021 Net Partners